סוגי משכנתאות

זכאות למשכנתא – הלוואת זכאות, היא הלוואה בתנאים מועדפים שמעניקה המדינה באמצעות בנקים נותני משכנתאות שהורשו לכך, לצורך רכישה או בניית דירה למגורים.

הזכאות ניתנת למגזרים שונים באוכלוסייה, על סמך קריטריונים שקביה המדינה. הלוואת זכאות נועדה לסייע לרכוש דירה ולהגשים את החלום של בית משלך. בעזרת ההלוואה באפשרותך לרכוש את הדירה באופן מיידי, ולפרוע את ההחזרים החודשיים במשך תקופה ארוכה ובתנאים נוחים.

הלוואה זכאות היא למעשה הניתנת כנגד הדירה הנרכשת. השיעבוד יבוטל כאשר ההלוואה תיפרע במלואה.

ניתן לפרוע הלוואת זכאות ללא תשלום עמלה בגין פירעון מוקדם וולא צורך בהודעה מראש.

משכנתא צמודה למדד בריבית קבועה - שיעור הריבית נקבע מראש במועד ביצוע המשכנתא, בהתאם לתקופת ההלוואה, ונשאר קבוע לאורך כל חיי המשכנתא. המשכנתא צמודה למדד המחירים לצרכן, והתשלום החודשי משתנה בהתאם לשינויים במדד.

למי מתאים?

לקוחות החוששים משינויים בשיעור הריבית ומבקשים לצמצם את רמת אי-הודאות למינימום. השינוי  היחיד אליו ייחשף הלקוח הוא השינוי במדד

.לקוחות המחפשים "שקט נפשי" הנובע מהידיעה שהריבית קבועה למשך כל תקופת המשכנתא

משכנתא לא צמודה למדד בריבית קבועה - ההחזר החודשי קבוע לאורך כל חיי המשכנתא.

 

משכנתא צמודה למדד בריבית משתנה – במשכנתא זו הקרן מושפעת מתנודות המדד, ואילו הריבית משתנה לפי תשואות אג"ח שגם הן צמודות למדד המחירים לצרכן. הריבית על המשכנתא הזו תשתנה לאורך תקופת המשכנתא, כל  60 חודשים. מסלול זה כולל תחנת יציאה כל 5 שנים, ובכך מאפשר החלפת מסלול או מיחזור המשכנתא, ללא עמלת פירעון מוקדם.

 

משכנתא לא צמודה למדד בריבית משתנה - משכנתא שאינה צמודה למדד בריבית משתנה על בסיס תשואות אג"ח לא צמודות. הריבית על המשכנתא הזו תשתנה לאורך תקופת המשכנתא, כל 60 חודשים.  משכנתא זו כוללת תחנת יציאה אחת ל-5 שנים, ובכך מאפשרת החלפת מסלול או מיחזור משכנתא באותה נקודת זמן, ללא עמלת פירעון מוקדם. שיער הריבית יקבע במועד ביצוע המשכנתא ובכל מועד שינוי ריבית (כל 5 שנים).

משכנתא בריבית משתנה על בסיס ריבית הפריים – משכנתא לא צמודה, ושיעור הריבית משתנה בהתאם לשינוי ריבית הפריים המתעדכנת אחת לחודש, בהפחתה או בתוספת מרווח שקבוע לכל תקופת המשכנתא וסוכם במועד  מתן המשכנתא. במשכנתא מסוג זה, התנודתיות ברמת ההחזר החודשי עלולה להיות גבוהה, אם ריבית הפריים משתנה בצורה משמעותית.

ניתן לפרוע את ההלוואה בכל נקודת זמן ללא עמלת פירעון מוקדם.

?למי מתאים      

לקוחות שאינם מעוניינים במשכנתא הצמודה למדד המחירים לצרכן, מחשש לשינויים במדד המשפיעים על ההחזר החודשי.

לקוחות המחפשים בעת פירעון מוקדם- אפשרות לפרוע את המשכנתא בכל עת ללא עמלה ( בהודעה מוקדמת של .10 יום). ההלוואה תישא עמלה תפעולית (בסך כ-60 ₪) בעת הפירעון.

 

משכנתא צמודה למטבע חוץ (לדולר ארה"ב / אירו) – משכנתא בה קרן המשכנתא צמודה לשער החליפין של המטבע המוצמד, וריבית המשכנתא נגזרת מריבית הלייבור של אותו המטבע. הריבית במסלול הזה מתעדכנת כל 3 או 6 חודשים ונשארת קבועה במהלך התקופה.

  • המסלול מומלץ בעיקר ללווים בעלי הכנסה במבע זר.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram